İNŞAAT MÜHENDİSİ: TUNCAY POLAT tuncaypolatinsaat...05338429191
 
TUNCAY POLAT İNŞAAT....05338429191
İNŞAAT MÜHENDİSİ:Tuncay POLAT  
  Ana Sayfa
  stabilize yollar hakkında biligiler
  İletişim
  Ziyaretşi defteri
  beton teknik bilğileri
  zemin etüt raporu
  beton nedir
  ÇİMENTO NEDİR?...ÇİMENTO STANDARTLARI
  inşaata kullanılan malzemeler‏
  İnşaat mühendisliği
  DEPREM NEDİR
  PROJE ONAY ÖNCESİ İSTENEN BELGELER
  tuğla duvar çeşitleri
  kalıp sistemleri
  agregar çeşitleri ve özellilkeri
  ADERANS nedir
  yapı elemanlarına ait terimler
  Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemelerine Ait Terimler‏
  Mukavemet’e Ait Terimler
  temel çeşitleri
  Statik ve Betonarme Projeler
  taşıyıcı sistemler
  kat kalıp planı nasıl olur
  Döseme kalınlığı nasıl seçilir?
  asfalt yolları ile beton yollar hakkında bilğiler
  ÇELİK EVLER VE HAFİF ÇELİK EVLER HAKKINDA BİGİLER
  NERVÜRLÜ VE DÜZ INSAAT DEMIRLERI METRAJ TABLOSU
  kiriş ve etriye hesabı nasıl yapıllır
  kalıp hesabı nasıl yapıllır
  metraj hazırlaması nasıl olur
  2009 Yılı İnşaat Maliyetleri Belirlendi
  ŞANTİYE İLE İLĞİLİ DEFTERLER
  ÇELİK KÖPRÜLERİN VE İMALATI VE MONTAJI
  KÖPRÜ ÖRNEKLERİ VE FOTOĞRAFLAR
  KÖPRÜ ÖRNEKLERİ VE FOTOĞRAFLAR
  İŞ MAKİNALARİ
  KARAYOLLAR İLE TEKNİK BİLĞİLER.VE FOTOĞRAFLAR
ŞANTİYE İLE İLĞİLİ DEFTERLER

Şantiye defteri :
 

Şantiye defterine her gün; hava durumundan başlayarak işin ilerleyişini, gelişmesini, çıkan engelleri, şantiyeye giren ihzarat bedeli ödenecek gereçler ile fiyat ile; sözleşmesi gereğince müteahhidin iş başında bulundurması şart koşulan teknik elemanların o gün iş başında bulunup bulunmadığını;


 

Müteahhitle yapılan önemli görüşme ve sonuçlarını işte kullanılan işçi, makine ve teçhizatın miktarını; üst kademeden gelenlerin ziyaretlerini ve konuşularak karar verilen hususları; gerektiğinde başvurulacak ve bir belge niteliğindeki günlük olayları kaydederek müteahhit veya yetkili vekili ile birlikte imza eder.


 

(Şantiye defteri, çift yapraklı ve biri zımbalı olarak düzenlenecektir. Zımbalı kopya imzadan sonra müteahhide verilir.)
 

Metraj Nedir?

Metraj Nedir?
Metraj, Bir hakedişin temel unsurudur. Meydana getirilmiş işlerin miktar ve nitelik olarak sınıflandırıldığı hesaplardır. İnşaat çeşitliliği nedeniyle inşaat tipi kadar metraj şekilleri vardır.
Metraj Nasıl Yapılır?
Temel prensip, yapılan işi Birim fiyat kitabından bedelini alacak birim miktar ve pozlarla ifade etmektir. İşe uygulanan birim fiyatlara ait birim fiyat tarifleri hangi pozun nasıl metraj haline getirileceğini tanımlar. Bir mühendis için bilinmeyen bir hesabın anahtarı benzer iş ve birim fiyat tarifidir.
Metrajın hangi sıra ile yapılacağı yaklaşık poz numaraları ile ilişkilendirilebilir. Poz numaralarına göre yazılacak bir metraj işin aşamalarını ve hakedişe giriliş düzenini daha yansıtır.
Metraj yazım sırası işin yapılış sırasında göre de yazılır. Bu , yapılan işlerin atlanmasını önleyebilir.
Metraj, Metraj Cetvellerine yazılır.
Metraj Cetvelleri, işin niteliğine göre farklılık gösterebilir.

İşin Adı :

METRAJ CETVELİ

Sayfa No:

Sıra No

POZ NO

Açıklama

Hesap

Birimi

Miktar

 

 

 

 

 

 

Kazı Dolgu Metrajı

Kazı, Dolgu metrajı Yol, Kanal gibi belirgin bir tip kesitin uygulandığı hesabı içerdiği gibi, Bir yapının (Sanat Yapısının ) Temel Kazısı da olabilir.

Çizelge 1

a)-Arazi ölçümleri , enkesit değerleri ölçülen bir yolun proje kot ve tip kesitleri her enkesite uygulanır. Enkesit, yolun ekseni boyunca her 25m (ihtiyaca göre daha az mesafede)de bir eksene dik alınan arazi kotlarıdır.
b)Kazı Alanı:
Her enkesitte Tabii zeminin altında kalan kapalı alan Kazı alanıdır. Bu kapalı alan elle veya bilgisayarla hesaplanır. (Hesap Makinesi ile alan için Bakınız.Topografya için Notlar)
Kazı Alanı = 15,21 m2 olsun (Alan virgülden sonra iki hane yazılır.)
c)Dolgu Alanı :
Her enkesitte Tabii zeminin üstünde kalan kapalı alan Kazı alanıdır. Bu kapalı alan elle veya bilgisayarla hesaplanır. (Hesap Makinası ile alan için Bakınız.Topoğrafya için Notlar)
Dolgu Alanı = 10,13 m2 olsun.
d)Sandık Kazısı:
Tüm dolgu işlerinde dolgu yapılacak zemin yüzeyinde nebati (ot, bitki v.s) malzemelerin sıyırılıp temizlenmesi işidir. Derinlik olarak tabir edilir. Sıyırma boyu, yani dolgunun oturduğu enine mesafe ile derinliğin çarpımıdır. Derinlik 0-30 cm arasındadır. 30 cm ‘yi geçemez.
Sandık Derinliği= 0,20 m olsun (Yerinde Tutanakla belirlenir.)
Sandık Boyu= 5,00 m olsun.
Sandık Kazısı = 0,20 x 5,00 = 1,00 m2 ‘dir. Bu Miktar Dolguya Eklenir.
Kazı Metrajı Yol ekseni boyunca belirlenmiş mesafeler arasındaki En kesitlerin toplanması ile yapılır.
B)Kübaj Cetveli :
Otomatik Kübaj Hesaplama Tablosu için Tıklayınız (858 Kb) (Hazırlayan Erdinç ÖZER)
Kübaj Cetveli enkesitte hesaplanan Alanların Hacim haline getirildiği Tablodur.

Çizelge 2

Ara Mesafe : İki enkesit arasındaki mesafedir.
Tatbik Mesafesi: Bir enkesitin Alanları hacime çevrilirken önceki ve sonraki kesitler arası mesafenin ortalamalarının toplamıdır. Alan bu mesafe ile çarpılır.
Tatbik Mesafesi = (Önceki Ara Mesafe+Sonraki Ara Mesafe)/2 ‘dir.
KM 0+000 için Ara Mesafe = (0+5) /2 = 12,5 ‘dir
KM 0+025 için ara Mesafe = (25+25)/2 = 25,0 dir.
Kübaj Cetveli

KAZI DOLGU DENGESİ HER ENKESİT İÇERİSİNDE YAPILIR. BURADA KONUYU TOPLAM ÜZERİNDEN ANLATACAĞIZ.
Kazı-Dolgu Metrajı
Öncelikle Kazı Klaslandırılır (Sınıflandırılır) . Bu İdari Yetkililerce yapılır.
Kazı Toprak, Küskü, Kaya olarak Yüzde dilimlere ayrılır.
Kazılar Kazı tiplerine (Elle,Makinalı Serbest, Makinalı Özel ve Kazı cinsine göre Pozlandırılmıştır.)
Örnek için Klas
Toprak - %20
Küskü - %40
Yumuşak Kaya - %40 verilmiş olsun.
Dolgu için, dolguya konacak malzemenin cinsi önemlidir. Dolgu dengelemesi özel ve detaylı bir konudur. Burada sadece genel çerçeve ele alınacaktır.

Çizelge 3

Çizelge 4

ARTAN KAZI = A - (B + C) x Katsayı
Toplam Kazı = 1106,375 m3
Toplam Dolgu = 447,375 + 219,750 = 667,125 m3
Dolgu Sıkıştırılmış Dolgu ise bu dolguyu yapmak için gerekli Kazı tespit edilir. DSİ normunda 1 birim dolgu için 1,1 birim kazı malzemesi gerekir. Yazarın deneyimi doğrultusunda 1,1 i kullanacağız.
ARTAN KAZI = 1106,375 – 1,1x667,125 = 372,538 m3
Artan kazı Nakledilecekse Kazının Klasına göre kazının yoğunluğu tespit edilir.
Toprak Kazısının Yoğunluğu – 1,7 t/m3
Küskü Kazısının Yoğunluğu – 2,1 t/m3
Y.Kaya Kazısının Yoğunluğu – 2,4 t/m3
1 m3 kazı yoğunluğu = 1,7 x %20 + 2,1 x %40 + 2,1 x %40 = 2,14 t/m3

Çizelge 5

Burada Metraj Genel Çerçevede Yazılmıştır. Kazı Miktarı Dolgu Miktarını Karşılayamadığı Durumda Eksik Kazı Miktarı Bir Ocaktan Kazılarak Getirilir.

               SURVEYAN  DEFTERİ
 

Sürveyan Defteri

Sürveyan Defteri 21 Kb indir

Örnek Çizelgeyi bilgisayarınıza indirebilirsiz ....

 

Madde 12 – Sürveyan :

 

Görev, yetki ve sorumluluğu :

 

12.1 – Görevlendirildiği şantiyede (işyeri ve mahallerde) sürekli olarak bulunup inşaat, tesisat, imalat, ameliyat ve her türlü ihzaratın kontrol mühendisinin tarif ve direktiflerine göre şartname, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını gözetleyerek sağlar.

 

12.2 – Görevlendirildikleri şantiyede (işyeri ve mahallerde) fiilen çalışan işçi taşıt araçları ve iş makinelerinin çeşit ve sayılarını saptayarak yaptıkları iş cinsine göre ayrı ayrı belirterek puantaj defterine kaydeder.(ÖRNEK NO: 6)

 

12.3 – İşyerinde topladığı bilgileri, inşaat, tesisat ve ihzaratın yerini ve bu yerlerde çalışanların ve ekip başlarının adı ve soyadlarını puantaj defterine yazar.

 

12.4 – Kontrol mühendisince kabul edilmiş örneklerine uymayan kum, çakıl, taş, tuğla, ve diğer inşaat ve her türdeki tesisat malzemesi ihzaratının yaptırılmamasını ve kullandırılmamasını sağlar, uyulmadığı takdirde kontrol mühendisine derhal bildirir.

 

12.5 – Kullanılacak çimentonun, bozulmamış nemlenmemiş ve taşlaşmamış olmasına dikkat eder.

 

12.6 – Şantiyeye getirilen her türdeki inşaat ve tesisat gerecinin şartnamelere uygun olarak istif ve depo edilmesini sağlar.

 

12.7 – Her türlü harç ve betonların, şapların, asfalt kaplama karışımlarının ve diğer benzeri imalatın karışımlarına giren malzemenin, şartnamesine göre ve kontrol mühendisinin tarifine uygun, belirli ve kararlaştırılmış ölçeklerle ölçülerek veya tartılarak kullanılmasına, yapılacak harç, beton veya karışımın tekcins haline gelinceye kadar iyi bir biçimde karıştırılmasına konulacak su miktarının belirlenen miktara uygun olmasına dikkat eder.

 

İyi bir biçimde karıştırılmış betonun; bekletilmeden (belli süre içinde) yerine konulmasını, dökülürken danelerinin ayrılıp birleşiminin bozulmamasını ; gerekli sıkıştırmanın tekniğine uygun yapılmasını; kalıpların sulanmasını ve yabancı maddelerden temizlenmesini; dökülmüş betonun sulanıp dış etkilere karşı korunmasını ayrıca sulanması gereken diğer imalat, inşaat ve gereçlerin gerektiği şekilde sulanmasını ve bunlar için gerekli önlemlerin alınmış olmasını sağlar.

 

12.8 – Blokaj, stabilize, kırmataş ve dolgu gibi her türlü imalatın serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması işlerinin; kontrol mühendisinin vereceği direktife ve usulüne göre yapılmasını gözetir ve bu işte çalışan makinelerin çalışma saatlerini saptayarak özel defterine yazıp günü gününe imzalarını tamamlatır.

 

12.9 – İdare tarafından sözleşme hükümlerine göre kira ile müteahhide verilen her türlü inşaata makinelerinin günlük çalışma saatlerini saptar.

 

12.10 – Her gün yapılan iş miktarını, bütün gün çalışılıp çalışılmadığını, havanın çalışmaya elverişli olup olmadığını ve işte tüketilen günlük çimento miktarı ile kontrol mühendisinin isteyeceği diğer malzeme tüketimini sürveyan defterine kaydeder.(ÖRNEK NO:7)

 

           12.11 – Sürveyan, yukarda belirtilen işleri yaptırmak için müteahhide sözlü uyarıda bulunmaya yetkilidir. Ancak; devamında sakınca gördüğü kirli malzeme ile beton veya harç yapılması, zamanından önce kalıp sökülmesi, demir kontrolü ve teslimi yapılmadan beton dökülmesi, temel taban seviyesini bulmadan inşaata başlanması ve kontrollükçe kötü nitelikte olduğu saptanan ve şantiye dışına çıkarılması istenilen malzemenin kullanılması gibi hallerde bu kısımlardaki çalışmaları durdurur ve derhal kontrol mühendisini haberdar eder.

  ATAŞMAN  DEFTERİİİ
      

Ana sayfa
Ataşman Krokisi ve Tesbitleri
Ataşman Hesap ve Metrajı


Çizelgeyi excel sayfası olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

ÖRNEK Ataşman Sayfası

Ataşman sayfası indir....

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine göre ataşman metraj tip formunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Bu formun çizim ve hesap bölümünü doldurup Kontrol Mühendisi ve Şantiye Şefi imzalar ilgili Şube Müdürü ONAYlar.

 

10.18.3 – Ataşmanlar :

 

Ataşman defteri, kontrol amiri tarafından ilgili kontrol mühendisine (ismen) her sahifesi mühürlenmiş ve numaralanmış, kaç sahife hangi işe ve müteahhide ait olduğu yazılmış ve imzalanmış olarak verilir.

 

Kontrol mühendisi, ataşman defterine aşağıda belirtilen hususları zamanında kaydederek müteahhit veya yetkili temsilcisi ile karşılıklı olarak imza eder.

 

Röleve defterine kaydedilen işlerden; plan ve projelerinde ölçülerinin tahkik ve kontrolü mümkün olmayan işler ataşman defterine geçirilir.

 

Ayrıca, sözleşme eki şartnamelere göre zamanında tutulması gereken, tartı, yerinde ölçü, saptama ve benzeri diğer tutanaklar, tarihleriyle birlikte kapsadıkları konular da belirtilerek ataşmana geçirilir.

 

Ataşman defterinde, mürekkep veya sabit kalem kullanılacak, ve yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenli, açık seçik ve noksansız olacak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli mürekkeple imza edilecektir.

 

Ataşman defterinin kroki bölümüne, çizilecek, plan, kroki ve kesitlerde, röleve, kot ve boyutları, zeminin cinsi, oluşum ve tabakalarının durumu ve diğer bilgileri ile rölevenin yapıldığı tarihin yazılarak geçirilmesi gereklidir.

 

Metraj bölümünde ise, yapılan imalatın adı, birim fiyat numarası ve birimi gösterilerek, kroki bölümündeki ölçülere göre miktarları hesaplanarak yazılır. (ÖRNEK No:4)   

 

Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar

 

1 – İşyerinde mevcut veya sonradan gereksinime göre konulan veya konulacak röper ve mihver kazıkları, işin sonuna kadar değişmeyecek noktalarla saptayıp; kroki, tarif ve gerçek ve itibari kotları ile birlikte işbu ataşman defterinde gösterilir.

 

2 – Yapının (uygulama proje ve planlarında)-+ 0.00 itibari kotu ile gösterilen yerleri (yukarıda saptanan) röper kotuna göre kotlandırılır.

 

3 – İnşaatın yapımı sırasında; plankote alınması, doğal zemin, temel tabanı, su düzeyi, kazı tesviye kotları gibi kotlandırma işlemi ile ilgili tüm işlerin kotları, işbu ataşman defterinde saptanan (röper) kotlarına uyularak saptanır.

 

Kontrol mühendisi, yukarıdaki esasa uyulmadan yapılan kotlandırmaların sonuçlarından sorumlu tutulur.

 

4 – Ataşman defterine geçirilecek ölçüler, bilgiler, kroki ve şekiller; defterin sol sahifesindeki milimetrik bölümlü kısımda gösterilir. Şekil ve krokiler ölçekli olarak çizilerek ve teknik resim kurallarına uygun olarak boyutlandırılır.

 

5 – Defterin sahife numaraları basılı olduğundan hiçbir nedenle yaprak koparılmayacaktır. Yanlış yazılan yazı ve hesaplar aynı renkli mürekkeple okunabilecek şekilde üzeri çizilip aynı renkli mürekkeple parafe edilecektir. Tam sahifenin bozulması ise; köşeden köşeye aynı renkli mürekkeple çizilip geçersiz sayılmanın nedeni yazılarak imza edilir.

 

6 – Her ne sebeple olursa olsun; şekil, yazı ve rakamlarda hiçbir silinti veya kazıntı yapılmayacaktır. Düzeltilmesi istenen yazı ve rakamlar, okunmasına zarar verilmeyecek şekilde tek çizgi ile çizilerek doğrusu yazılır ve o kısım müteahhitle birlikte parafe edilir.

 

7 – Ataşman defteri, müteahhitle birlikte imza edildikten sonra, tek taraflı olarak hiçbir şekilde düzeltme yapılamaz. Herhangi bir yanlışlığın sonradan anlaşılması halinde de düzeltme yine birlikte ve yukarıda açıklandığı gibi yapılır.

 

8 – Bütün şekillerle yazı ve hesaplar, önce yumuşak kurşun kalemle düzenlenip ve kontrolü yapıldıktan sonra üzerinden mürekkeple geçilebilir.

 

9 – Ataşman defteri, inşaatın gidişini takiben günü gününe düzenlenir. (Bu husus Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. maddesinde açıkça belirtilmiştir.)

 

Bitirilen işler, yapılan son röleve tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde ve  bitiş tarihleri de yazılarak ataşman defterine geçirilir.

 

10 – Müteahhit, taahhüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap cetvelleri, röleve ve ataşman defterlerini imza etmek zorundadır.

 

Bu defteri imza etmekle de; içindekileri, hesabın doğruluğunu ve başkaca hiçbir iddiada bulunmadığını kabul etmiş olur.

 

Müteahhit, adı geçen hesap ve defterleri itirazı kayıtla imza ederse, imza ettiği tarihten itibaren Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi gereğince 10 gün içinde açık ve belirgin itirazlarını yazı ile bildirmek zorundadır. Müteahhit bu müddet içinde itirazlarını yazı ile bildirmediği takdirde itirazsız imza etmiş sayılır.

 

Müteahhit, adı geçen hesap ve defterleri imza etmekten kaçınırsa bu durum bir tutanakla saptanır ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. maddesine göre işlem yapılır.

 

11 – Röleve ve ataşman defterleri, değerli belge niteliğinde olup kaybolmasından kontrol mühendisi sorumludur.

 

    Herhangi bir nedenle kontrol mühendisi görevinden ayrılmak zorunda kaldığı takdirde veya işin sonunda iş bu defterleri idareye veya kontrol amirine tutanakla devir ve teslim etmekle yükümlüdür.

                   YEŞİL DEFTER

 

Yeşil Defter Kapak

Örnek Çizelgeleri bilgisayarınıza indirebilirsiz ....

Yeşil Defter İç Sayfa

Yeşil Defter 260 Kb indir
 

 

10.19.2 – Yeşil defterler :


 5 no.lu örnekle gösterilen yeşil defter, kontrol mühendisi tarafından her hakediş için bir önceki yeşil defterdeki miktarlarda gözönünde tutularak üç kopya olarak düzenlenir. Hak edişe eklenecek bu deftere, yapılan ve birim fiyatı bulunan her bir iş kalemine ait miktarlar :


 10.19.2.1 – Bitirilmiş ve kesin metrajları yapılmış olan işlerin miktarları kesin metrajdan aynen alınmak,


 10.19.2.2 – Henüz bitirilmemiş (yapımı devam eden) imalat, ameliyat, tesisat ve inşaat ile ihzaratın miktarları, yerinde, yapılan ölçümlere göre bulunan veyahut projesinden alınan boyutları yazılmak, gerekenlerin krokileri çizilmek veya tespit edilmek ve bunların sonuçları (özel hanesinde) hesap edilmek,


 10.19.2.3 – Ataşman defterinede hesaplanan miktarları aynen almak,


 10.19.2.4 – Sözleşme ve eklerinde, fiyat farkı ödenmesine dair hüküm bulunan her türlü malzemenin işyerine geliş tarihleri, miktarları (fatura tarih ve No.ları ile) satın alma fiyatları ve işin bünyesinde kullanılan miktarları ve sonuçları gösterilmek,


 


10.19.2.5 – Sözleşmesine göre tartılarak, sayılarak zamanında ve işbaşında saptanan miktarlar, ilgili tutanaklardan alınmak,


Suretiyle kaydedilir. Bu miktarlar toplanarak sonuçları ara hakediş raporlarına geçirilir.


HAZIRLAYAN:
 İNŞAAT MÜHENDİSİ:TUNCAY POLAT
ANKET- E-İş Sayfaları
E-İş Sayfalarımızı Değerlendirin.

İNŞAAT MÜHENDİSİ:Tuncay POLAT..  
  İNŞAAT MÜHENDİSİ:Tuncay POLAT..
05338429191

 
Reklam  
   
İNŞAAT MARKET  
  ŞANTİYE HAKKINDA BİLĞİLER  
ASFALT HAKKINDA BİLĞİLER  
  TEMELLER HAKKINDA BİLĞİLER  
BETON HAKKINDA BİLĞİLER  
  KALIPLAR HAKKINDA BİLGİLER..  
DEPREM HAKKINDA BİLĞİLER  
  METRAJ HESAPLAMALARINA ÖRNEKLER.
STATİK HESAPLAMALAR NASIL YAPILIR..
 
Bugün 1 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İNŞAAT MÜHENDİSİ: TUNCAY POLAT tuncaypolatinsaat...05338429191