İNŞAAT MÜHENDİSİ: TUNCAY POLAT tuncaypolatinsaat...05338429191
 
TUNCAY POLAT İNŞAAT....05338429191
İNŞAAT MÜHENDİSİ:Tuncay POLAT  
  Ana Sayfa
  stabilize yollar hakkında biligiler
  İletişim
  Ziyaretşi defteri
  beton teknik bilğileri
  zemin etüt raporu
  beton nedir
  ÇİMENTO NEDİR?...ÇİMENTO STANDARTLARI
  inşaata kullanılan malzemeler‏
  İnşaat mühendisliği
  DEPREM NEDİR
  PROJE ONAY ÖNCESİ İSTENEN BELGELER
  tuğla duvar çeşitleri
  kalıp sistemleri
  agregar çeşitleri ve özellilkeri
  ADERANS nedir
  yapı elemanlarına ait terimler
  Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemelerine Ait Terimler‏
  Mukavemet’e Ait Terimler
  temel çeşitleri
  Statik ve Betonarme Projeler
  taşıyıcı sistemler
  kat kalıp planı nasıl olur
  Döseme kalınlığı nasıl seçilir?
  asfalt yolları ile beton yollar hakkında bilğiler
  ÇELİK EVLER VE HAFİF ÇELİK EVLER HAKKINDA BİGİLER
  NERVÜRLÜ VE DÜZ INSAAT DEMIRLERI METRAJ TABLOSU
  kiriş ve etriye hesabı nasıl yapıllır
  kalıp hesabı nasıl yapıllır
  metraj hazırlaması nasıl olur
  2009 Yılı İnşaat Maliyetleri Belirlendi
  ŞANTİYE İLE İLĞİLİ DEFTERLER
  ÇELİK KÖPRÜLERİN VE İMALATI VE MONTAJI
  KÖPRÜ ÖRNEKLERİ VE FOTOĞRAFLAR
  KÖPRÜ ÖRNEKLERİ VE FOTOĞRAFLAR
  İŞ MAKİNALARİ
  KARAYOLLAR İLE TEKNİK BİLĞİLER.VE FOTOĞRAFLAR
Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemelerine Ait Terimler‏

hazırlayan  :tuncay polat  
    

Perlit - Nedir? Volkanlardan fışkıran levhaların katılaşmasıyla oluşmuş hafif malzeme.

Okside Asfaltlar - Nedir?: Asfalt çimentosuna veya asfaltik yağlara hava üflemek suretiyle elde edilirler. Böylece normal asfaltlara göre yumuşama noktası  yükseltilmiştir.
Siyah renkli donuk veya parlak görünüşlü sert ve kırılgandır. Sıcaklık değişimlerine karşı duyarlılığı azdır.
Suyu geçirmez, havada geç oksitlenir.
Sıcak uygulanır, metalik yüzeylerle yeterli aderansı sağlar.
Yalıtım amaçlı örtü kaplaması olarak elverişli malzemedir.

Bitümlü Malzemeler - Nedir?Bitümlü maddeler siyah renkli ve reçine karakterinde organik maddelerden meydana gelir. Isıtıldıkları zamankatı halden sıvı hale geçiş yavaş ve yumuşama yoluyla olur. Katı halde belirli plastikliğe sahiptirler. Üzerlerine sürüldükleri katı cismin yüzeylerine yapışırlar. Suya dayanıklı suyu geçirmeyen asit ve tuzlarla reaksiyon yapmayan, izalasyon özelliği yüksek maddelerdir.

Yapı Malzemeleri - Nedir?Yapıların inşasında kullanılan malzemelere yapı malzemeleri denir.

Kesme Taş - Nedir? Özellikle estetik ve mimari düşüncelerle, onanlı proje ve, detaylarına uygun olarak, bütün yüzeyleri düzgün ve geometrik şekilde yontulup hazırlanmış taşlardır. Bu taşların görünen yüzeylerini çevreleyen kenarlar gayet düzgün doğrulardan meydana getirilecektir.
Tavsiye Edilen Şartname:
Kesme taşların yatak ve yan yüzlerinde projesine göre herhangi bir kesit daralması olmayacak, bütün görünen yüzeyleri etrafında kalemle çerçeve yapılacak ve çerçevenin içi kalem veya ince tarakla düzlem olarak gayet düzgün şekilde tesviye edilecektir.
Kesme taş inşaatın içerden bağlantısını sağlayacak kenet ve harç yuvalan öceden hazırlanmış olacak, bu yuvalar kenarlara 10 cm. den yakın olmamak üzere dik olarak teşkil edilecektir.
Taşların hazırlandığı yerden inşaattaki yerlerine taşınmasında ve konmasında kenar ve köşelerinin bozulmamasını sağlayacak gerekli tedbirler alınacaktır.
Kesme Taş İnşaatı
Kesme taşlarla inşaat ince yonu taş inşaattaki esaslara, proje ve detaylarına uygun olarak yapılır.
Taşların yatak ve yan yüzeyleri arasındaki derz aralıkları aynı ve en çok 1 cm. olacaktır. İstenilen derz kalınlığında harç üzerine oturtulmuş taslanın yan yüzleri arasında kalan boşluklara usulüne göre sulu harç akıtılmak suretiyle doldurulacaktır.
Derzlerde bir kalınlık istenmediği takdirde taşların bağlantısı yeteri kadar kenetlerle temin edilir.

Özel İnce Yonu Taş - Nedir? Her taşın görünen yüzeylerinin ölçüleri projelerine göre yapılmış ve yonu şekli ince yonu taş esaslarına uyularak hazırlanmış taşlardır.
Tavsiye Edilen Şartname:
Kemer inşaatında kullanılacak özel ince yonu taşların yatak ve yan yüzleri, kemer iç eğrisi yarı çapı doğrultusunda gelecek şekilde tamamen murçla işlenecektir.
Kesitleri şekil 12 ve 13 de gösterilen bordur taşları, merdiven basamakları ve köprü kornişleri ince yonu niteliğinde yapıldığı takdirde bunlar özel ince yonu taşlardan sayılırlar.
Özel İnce Yonu Taş İnşaatı
Özel ince yonu taş inşaat, projesinde gösterilen veya istenilen özelliklere uyularak «İnce Yonu Taş İnşaat»taki esaslar dahilinde yapılır.
Ancak özel ince yonu taşlarla yapılan kemer inşaatında ard arda gelen iki sıradaki taşların şaşırtması derzleri arasındaki uzaklık 10 cm. den az olmayacaktır.

İnce Yonu Taş - Nedir? Görünen yüzeyleri tamamen, yatak ve yan yüzeyleri 15 cm. derinliğe kadar göyesinde ve düzlem olarak kenarları düzgün ve keskin doğrular teşkil edecek şekilde kalemle ve geri kalan kısımları murç veya ince tarakla tesviye edilmiş taşlardır.
Tavsiye Edilen Şartname:
Görünen yüzeylerde kenarların teşkil ettiği düzleme göre çukurluk kabul edilmez, ancak kalemle teşkil edilen çerçeve içerisi aynı düzlemde olabilecek gibi idarece istenildiği takdirde bu düzleme paralel 2 cm. ye kadar çıkıntılı olarak da murç veya ince tarakla işlenebilir.
Yatak ve yan yüzeylerinde 15 cm. derinliğe kadar hiçbir kesit daralması olmayacaktır. Bu derinlikten sonra yüzeylerde 2 cm. den fazla olmamak şartıyla bir kesit daralması kabul edilebilir. Taşlarının en küçük boyutu 20 cm. den az olmayacaktır.
İnce Yonu Taş İnşaat
İnce yonu taş inşaat «Kaba Yonu Taş»taki esaslara uyulmak şartıyla, duvar yüzeyleri sıra halinde ya da karışık olarak çeşitli boyutlardaki dikdörtgen yüzeyli taslarla örülerek yapılır.
Yüzeylerdeki ince yonu taşların duvarla bağlantılarına dikkat edilecek ve duvar yüzeyine konan bir sıra taşın arkası bütün duvar kalınlığınca tamamlandıktan sonra üst sıranın örülmesine geçilecektir.
Taş aralarındaki derz yerlerinin genişliği, bütün duvar yüzeyinde aynı ve en çok 1,5 cm. olacaktır. Taşlar yerlerine konulduktan sonra kalemle hiçbir düzeltme yapılmayacaktır.
İnce yonu taş sıralarına mimari düşüncelerle değişik şekiller verilmesi için bir kayıt bulunmadıkça ard arda gelen iki taş sırası yükseklikleri arasındaki fark en çok 2 cm. ve bir yüzeydeki en kalın sıra ile en ince sıra arasındaki fark da 4 cm. yi geçmeyecektir.
Ard arda gelen iki sıra birbirine en yakın dikey derzler arasındaki uzaklık 10 cm. den az olmayacaktır.

Özel Kaba Yonu Taş - Nedir?
Tavsiye Edilen Şartname:
Kemer inşaatında kullanılacak özel kaba yonu taşların yatak ve yan yüzleri;kemer iç eğrisi yan çapı doğrultusuna gelecek şekilde tamamen murçla işlenecektir.
Özel Kaba Yonu Taş İnşaatı
Özel kaba yonu taşlarla inşaat, projelerinde gösterilen veya istenilen özelliklere uyularak «Kaba Yonu Taş İnşaat»ındaki esaslar dahilinde yapılır.
Ancak, özel kaba yonu taşlarla yapılan kemer inşaatında ard arda gelen iki sıradaki taşların şaşırtmalı derzleri arası 10 cm. den az olmayacaktır.

Kaba Yonu Taş - Nedir? Yatak ve yan yüzeyleri, görünen yüzeyine dik, en az 15 cm. olmak üzere murç veya tarak ile düzeltilmiş dikdörtgen veya çok kenarlı yüzeyli düzgün şekil verilmiş taşlardır.

Tavsiye Edilen Şartname:
Bu taşların görünen yüzey kenarları aynı düzlemde olacaktır. İstenildiğinde taşın görünen yüzey çevresinde yaklaşık olarak 2 cm. eninde kalem ile ince tesviyeli bir çerçeve yapılabilir.
Cephe taşlarının görünen yüzeylerindeki kabarıklık 3 cm. yi geçmeyecek ve taş yüzeylerinde kenarlarından çukur kısımlar bulunmayacaktır. (çok kenarlı yüzeylerde hiçbir köşe açısı 60° nin altına düşmeyecektir. Dikdörtgen yüzeyli taşların yüksekliği en az 20 cm., genişliği en az 30 cm. ve derinliği de en az 25 cm. olacaktır. Çok köşeli taşlarda en küçük kenar 15 cm. ve taşın duvara giren kısmı 25 cm. den az olamaz. Bu taşların yatak ve yan yüzeylerinde 15 cm. derinliğe kadar hiç bir kesit daralması olmayacaktır. Bunun gerisinde her kenardan itibaren 2 cm. den çok olmamak şartıyla bir kesit daralması kabul edilebilir.
Kaba Yonu Taş inşaatı
Kaba yonu taş inşaat «Harçlı Moloz Taş İnşaat»ındaki esaslara uyulmak şartı ile yapılır. Kaba yonu yüzeyleri, sıra halinde, çeşitli boyuttaki dikdörtgen yüzeyli taşlarla karışık olarak veya çok kenarlı taşlarla mozaik şeklinde örülür.
Yüzeylerdeki kaba yonu taşların kargirle bağlantılarına dikkat edilecek ve yüzeye konan bir sıra taşın arkası duvarın bütün kalınlığınca tamamlandıktan sonra üst sıranın örülmesine geçilecektir.
Taş aralarındaki derz yerlerinin genişliği bütün duvar cephesinde aynı ve en çok 2 cm. olacaktır.
Taşlar yerlerine konduktan sonra kalemle hiçbir düzeltme yapılmayacaktır.
Taşlar sıra halinde örüldüğü takdirde sıra aralarındaki yükseklik farkı dar taş sırasının 1/5 ini geçmemelidir.
Bir sıra ile ondan sonra gelen sırada birbirine en yakın olan derzlerin arasındaki uzaklık 10 cm. den az olmayacaktır.
Kaba yonu taş sıralarına mimari düşüncelerle yukarıda yazılanlardan farklı şekiller verilmesi gerektiği zaman projesine veya şartnamesine uygun olarak yapılacaktır.
Çok köşeli taşlarla örülecek kargir yüzeylerinde birbirine yakın taşlarla arasındaki boyut farkı, görünüş güzelliğini bozmayacak oranda olacaktır.

Çaplanmış Moloz Taş - Nedir? Kenarları çekiçle düzeltilmiş dikdörtgen veya çok kenar yüzlü düzgün biçim veriliş taşlardır.

Tavsiye Edilen Şartname:
Yatak ve yan yüzeyleri taşların görünen yüzeyine genellikle dik ve en az 5 cm. lik kısmı düzeltilmiş olacaktır. Çok kenarlılarda hiç bir köşe açısı 60° nin altına düşmeyecektir. Taşların görünen yüzeylerinde kenarlarından daha çukur kısımlar bulunmayacaktır. Kabarık kısımlar da 5 cm. yi geçmemek üzere idarece istenildiği kadar bırakılacaktır.En kuşçuk kenarı ise 15 cm. den küçük olmayacak ve duvar derinliğine giren boyutu, diğer iki boyutundan büyük olacaktır.
Kemerlerde; kemer taşları, kemer eğrisine uygun olacak şekilde çaplanacaktır.
Çaplanmış Moloz Taş İnşaatı
Çaplamış moloz taşlarla yapılan kargir inşaatta harçlı moloz taş İnşaat şartlarına tamamen uyulacak, ancak taşlar arasındaki derz aralıkları 3 cm. den çok olmayacak ve tasların örülmesinde kama kullanılmayacaktır. Bu türlü yapım bütün kargir kalınlığınca olacağı gibi yalnız görünen yüzeye de uygulanabilir.
Kemer inşaatında çekiçle düzeltilerek elde edilmiş yatak yüzeyleri yarı çap doğrultusuna gelmek ve iki taraf özengisinden başlamak üzere taşıyıcı kalıba eşit yük verecek şekilde örülecektir.
İki ve daha çok sıralı kemerlerde derzler yarı çap doğrultusunda olacak, derz aralıkları 2,5 cm. den çok olmayacaktır. Yarıçap doğrultusuna dikey gelen derzlerin şaşırtmalı ve kemer dış yüzeyinin düzgün olmasına özellikle öem verilecektir.

Moloz Taş - Nedir? ocaktan çıkarıldıktan ve parçalandıktan sonra oldukları gibi veya yerine göre düzeltilerek kullanılan bir veya müstesna hallerde iki kişi tarafından el ile manevra edilebilecek büyüklükte, gayri muntazam taşlardır.

Tavsiye Edilen Şartname:
Görünen yüzlerde taşların köşe açıları 60° den ve en küçük kenarı da 10 cm. den küçük olmayacaktır. Taşların derinliği 20 cm. den ve kalınlığı da 15 cm. den büyük olacaktır. Taşların hacimleri de 0,002 m3 0,050 m3 arasında olacaktır.
Kemerlerde kullanılacak moloz taşların kuyruk kısmı görünen yüzden daha kalın olarak düzeltilecektir.

Rolled Asfalt - Nedir? Gradasyon ve oranları, teşkil ettikleri karışımın sıcak iken serilmesini ve sıkıştırılmasını mümkün kılacak şekilde ayarlanmış olan, nispeten sert bir bitüm ve agregadan müteşekkil, oldukça az boşluklu bir karışımdır.
Rolled asfalt, umumiyetle bir harç (Kum Filler Bitüm) ve bu harcın içinde granüler taneler ihtiva eden bir kaplama tipidir

Agrega - Nedir?Çakıl, kırılmış taş, kum vs. gibi mineral malzeme veya bunların karışımıdır.

İNŞAAT MÜHENDİSİ:Tuncay POLAT..  
  İNŞAAT MÜHENDİSİ:Tuncay POLAT..
05338429191

 
Reklam  
   
İNŞAAT MARKET  
  ŞANTİYE HAKKINDA BİLĞİLER  
ASFALT HAKKINDA BİLĞİLER  
  TEMELLER HAKKINDA BİLĞİLER  
BETON HAKKINDA BİLĞİLER  
  KALIPLAR HAKKINDA BİLGİLER..  
DEPREM HAKKINDA BİLĞİLER  
  METRAJ HESAPLAMALARINA ÖRNEKLER.
STATİK HESAPLAMALAR NASIL YAPILIR..
 
Bugün 2 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İNŞAAT MÜHENDİSİ: TUNCAY POLAT tuncaypolatinsaat...05338429191