İNŞAAT MÜHENDİSİ: TUNCAY POLAT tuncaypolatinsaat...05338429191
 
TUNCAY POLAT İNŞAAT....05338429191
İNŞAAT MÜHENDİSİ:Tuncay POLAT  
  Ana Sayfa
  stabilize yollar hakkında biligiler
  İletişim
  Ziyaretşi defteri
  beton teknik bilğileri
  zemin etüt raporu
  beton nedir
  ÇİMENTO NEDİR?...ÇİMENTO STANDARTLARI
  inşaata kullanılan malzemeler‏
  İnşaat mühendisliği
  DEPREM NEDİR
  => depremde zemin etkisi
  => Deprem Binaya Nasıl Etkir, Mühendisler Nasıl Analiz Eder
  => Bina Dayanım Bilgi İstek ve Kontrol Kayıt Formu!
  => Mevcut Binanız Depreme Dayanıklı Değilse Ne Yapmalı
  => BİNANIZIN DEPREME KARŞI DAYANIMINI
  => deprem hareketi.....Deprem Hareketi Nasıl Ölçülür ve Nerede Kullanılır?...17 Ağustos Marmara Depremi‏
  => TÜRKİYE DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR
  => sismik dalgalar
  => DEPREM ÇEªİTLERİ
  => deprem çeşitleri
  => fay hatları nasıl oluşur‏
  PROJE ONAY ÖNCESİ İSTENEN BELGELER
  tuğla duvar çeşitleri
  kalıp sistemleri
  agregar çeşitleri ve özellilkeri
  ADERANS nedir
  yapı elemanlarına ait terimler
  Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemelerine Ait Terimler‏
  Mukavemet’e Ait Terimler
  temel çeşitleri
  Statik ve Betonarme Projeler
  taşıyıcı sistemler
  kat kalıp planı nasıl olur
  Döseme kalınlığı nasıl seçilir?
  asfalt yolları ile beton yollar hakkında bilğiler
  ÇELİK EVLER VE HAFİF ÇELİK EVLER HAKKINDA BİGİLER
  NERVÜRLÜ VE DÜZ INSAAT DEMIRLERI METRAJ TABLOSU
  kiriş ve etriye hesabı nasıl yapıllır
  kalıp hesabı nasıl yapıllır
  metraj hazırlaması nasıl olur
  2009 Yılı İnşaat Maliyetleri Belirlendi
  ŞANTİYE İLE İLĞİLİ DEFTERLER
  ÇELİK KÖPRÜLERİN VE İMALATI VE MONTAJI
  KÖPRÜ ÖRNEKLERİ VE FOTOĞRAFLAR
  KÖPRÜ ÖRNEKLERİ VE FOTOĞRAFLAR
  İŞ MAKİNALARİ
  KARAYOLLAR İLE TEKNİK BİLĞİLER.VE FOTOĞRAFLAR
fay hatları nasıl oluşur‏

17 ağustos depremi . Ama izleri silinmedi. Silinecek gibide görünmüyor. Bu konuda toplum olarak duyarlıyız.
Resmi ve özel kuruluşlar elinden geldiğince halkı bilgilendiriyorlar.
Depremin oluşması ile ilgili en önemli faktör fay hatlarının tesbitidir.
Fay hatları ilgili genel bilgiler şöyle değerlendirilmektedir.

Yerkabuğu kayaçlarının zıt yönlü sıkıştırma ya da gerilme kuvvetlerinin etkisiyle koparak birbirine göre yer değiştirmesi sonucunda ortaya çıkan yapıya kırık ya da fay denilmektedir.

Kırıkların uzunluğu birkaç santimetreden, yüzlerce kilometreye kadar olabilmektedir.
Kırıkların dağılımı düzensizdir; bazı geniş alanlarda hiç kırık bulunmazken, bazılarında da değişen boyutlarda sayısız kırık yer alır. Kırıklar yatay, düşey ya da belirli bir açıyla eğimli olabilir.

Kırıklar genellikle tektonik etkinliğin görüldüğü bölgelerde, bu hareketlerin sonucunda oluşur. Özelliklerini ve boyutlarını ise, etkisi altında kaldığı tektonik hareketlere bağlı olarak kazanırlar.
Bazı bölgelerde kırık görülmemesinin nedeni, bu bölgelerin herhangi bir tektonik hareketin etkisi altında bulunmamasıdır.

Yeryüzünde meydana gelen depremlerin bir nedeni, volkanik bölgelerde yerkabuğunun altındaki erimiş kayaçların hareket etmesidir.
Ancak bu tür depremler hafif sarsıntılardır. Asıl büyük depremler, yerkabuğundaki kırıklıkların oluşturduğu fay hatları (kırık kuşakları) boyunca görülür. Büyük kütleler halindeki yerkabuğu katmanlarının birbirinden farklı hareketleri kırık kuşağı boyu
nca büyük bir gerilim oluşturur.
Kırık kuşağının her iki yanındaki kayaçlar bir yay gibi gerilir. Sonra birdenbire kayaçların direnci kırılır ve büyük kütleler halindeki yerkabuğu katmanları harekete geçer, gergin kayalar serbest bırakılmış bir yay gibi titreşir.
Aslında yerkabuğunun kırık kuşağı boyunca hareketi, en şiddetli depremlerde bile yalnızca birkaç metredir.
Ama bu hareket bir dakika kadar bir süreyle yerkabuğunu ileri geri, aşağı yukarı sarsacak kadar şiddetlidir.

Deprem Nedir?

  Fayların hareket etmesine deprem deniliyon. Fay hareketleri bazen enine, bazende dikine oluyor.Hareket ettikçe kırılmalar, kırılma oldukça da dalga dalga yayılıyor     Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?     Depremler yeryüzünü şekillendiren jeolojik olaylardandır. Fay dediğimiz kırıklar boyunca yer kabuğunda meydana gelen hareketler depremleri oluşturur. Bunlardan bizim duyabileceğimiz kadar büyük şiddette olanlarına deprem denir. Depremler, önce hafif bir sarsıntı ve yer içerisinden top seslerini andıran gürültüler ile başlar, sarsıntı birden şiddetlenir en yüksek mertebeye çıkar ve en çok hasar yaptıktan sonra aniden yavaşlar, bir süre hafif sarsıntılar biçiminde devam eder ve sonunda duyulmaz olur. Büyük depremler sonucunda  yüzlerce kilometre uzunluğunda faylar ve bunlara bağlı olarak yarıklar ve çatlaklar meydana gelir.     Dünyanın En Yoğun Deprem Kuşakları Hangileri? 1. Kuşak : Pasifik Deprem Kuşağı denilen bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81'i gerçekleşiyor. Bu bölge Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'yı içine alıyor. 2. Kuşak : Alpine adlı bu kuşak yeryüzündeki depremlerin yüzde 17'sine sahne oluyor. Endonezya'dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik Okyanusu'na ulaşıyor. 3. Kuşak : Atlantik bölgesidenilen bu kuşak ise Atlantik Okyanus Sırtı boyunca uzanıyor.     Türkiye Neden Riskli?     Türkiye çok yakın jeolojik zamanlarda epirojenik hareketler sonucu toptan yükselmiş ve bu sırada faylarda yer yer parçalanmalar olmuştur. Genç kabuk hareketlerinin yol açtığı bu basınç ve gerilemeler, günümüzde de devam ettiğinden ülkeyi kesen faylardan birçoğu diriliklerini koruyor ve zaman zaman yatay ve düşey doğrultuda oynuyor. Nitekim Türkiye'de 20. yy'da 6.0'dan büyük 50 kadar yıkıcı deprem olmuştur.     Fay Nedir?     Yeryüzünü oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirine göre yer değiştirmesidir. Üç tür fay vardır : Normal fay, bindirme fayı ve yanal atımlı fay. Normal Fay, kırıklardan üstte olan bloğun aşağıya doğru hareket etmesidir. Etkiledikleri bölgenin uzamasına neden olur. Bindirme fayı ise, iki kırık bloktan birinin diğerinin üstüne bindirmesidir. Sonucu ise etkilenen alanın daralması şeklindedir. Yanal atımlı fayda ise, blok yatay biçimde hareket eder. Trkiye'deki en büyük fay olan Kuzey Anadolu Fayı yanal atımlı bir faydır.Hareket sadece yatay olur. O bölgeyi daraltır veya uzatır.     Kuzey Anadolu Fay Hattı Nedir?     Doğuda, Bingöl'ün Karlıova çöküntüsünden başlayıp batıda Bolu şehir merkezi civarında çatallanan ve önce iki, Geyve'nin batısında da üç ana kol boyunca Ege Denizi'nin kuzeyine kadar uzanan fay hattıdır. İzmit Depremi'de bu fay hattında meydana gelmiştir. Bu fay hattı, 1948 yılında İhsan Ketin tarafından keşfedilmiştir.

1. Deprem nedir? Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak, geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan yapıların hasar görüp, can kaybına uğratacak şekilde yıkılabileceğini gösteren bir doğa olayıdır. 2. Deprem nasıl oluşur? Depremlerin önemli bir bölümü yeryüzünden yaklaşık 670 km. derinliklere kadar uzanan elastik üst manto içinde meydana gelmektedir. Bu derinlikten daha derinlerde sıcaklık 400 derecenin üzerinde olduğu için, yer değiştirme hareketi depreme neden olmadan, krip denilen yavaş plastik şekil değiştirme enerjisi şeklinde yutulur. Buna karşılık elastik üst kısımda ise, her yıl olması gereken birkaç cm lik yer değiştirme, yüzyıllarca birikir ve sonrasında birkaç metrelik yer değiştirme halinde büyük bir depremle ortaya çıkar. 3. Depremin değişik türleri var mıdır? Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle tektonik depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhaların sınırlarında oluşurlar. Yeryüzünde olan depremlerin yüzde 90ı bu gruba girer. Volkanların püskürmesi sonucu oluşan depremler ise volkanik depremlerdir. Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasında, fiziksel ve kimyasal olaylar meydana gelir ve bunun sonucunda oluşan gazlar, patlamalara neden olarak bu tür depremleri meydana getirir. Yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zararlara neden olmazlar. Yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarındaki galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukların tavan blokunun çökmesi ile meydana gelen depremlere ise çöküntü depremleri adı verilir. 4. Fay ne demektir? Yer altında, iki bloğu birbirinden ayıran bir bölgedir. Uzunluğu santimetrelerle de ölçülebilir, binlerce kilometre de olabilir. Depremlerin büyük çoğunluğu, aslında bir çatlak olan bu fay hattının sağ ve sol tarafında kalan blokların, belirli periyodlarla hareket ederek yer değiştirmesinden meydana gelir. 5. Fayların da çeşitleri olur mu? Faylar genellikle hareket yönlerine göre isimlendirilirler. Daha çok yatay hareket sonucu meydana gelen faylara doğrultu atımlı fay denir. Fayın oluşturduğu iki ayrı bloğun birbirlerine göreli olarak sağa veya sola hareketlerinden de bahsedilebilir ki; bunlar sağ veya sol yönlü doğrultulu atımlı faylara bir örnektir. Düşey hareketlerle meydana gelen faylara da eğim atımlı fay denir. Fayların çoğunda hem yatay, hem de düşey hareket bulunabilir. 6. Deprem sırasında fay hattında ne olur ? Deprem, fay hattı üzerinde meydana gelir. Aslında bir çatlak olan bu hattın sağ ve sol tarafında kalan blokların belirli yönlere doğru kaymaya başlamasıyla, çatlak genişler. 7. Depremde yer yarılması neden olur ? Fay hattı çatlağının genişlemesinin yüzeye kadar çıkması, yer yarılmalarını meydana getirir. Ancak bu durum bütün depremlerde görülmeyebilir. 8. Hangi depremlere büyük, hangilerine küçük depremler denir? Richter ölçeğine göre 7-7.99 şiddetindeki depremlere büyük deprem, 2 ve daha küçük şiddettekilere de küçük depremler denir. 9. Ana şok ne demektir? Öncü depremlerle artçı depremler arasında meydana gelen ve hepsinden daha şiddetli olan depreme ana şok veya deprem denir. 10. Öncü deprem nedir? Bazen büyük bir depremden önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara öncü depremler denir. 11. Artçı deprem nedir? Büyük bir depremden sonra belli bir süre daha, çok sayıda küçük sarsıntılar olur. Bunlara artçı depremler denir. 12. Artçı depremlerin de zararları olabilir mi? Artçı depremler ana şoktan sonra ortalama 2-3 ay kadar sürebilir. Ancak gün geçtikçe artçı depremler hem seyrekleşir, hem de şiddetleri azalır. Ana şokta yıkılmamış bile olsalar, önemli hasar görmüş olan binalar bu artçı depremlerde yıkılabilirler

1. Deprem nedir? Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak, geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan yapıların hasar görüp, can kaybına uğratacak şekilde yıkılabileceğini gösteren bir doğa olayıdır. 2. Deprem nasıl oluşur? Depremlerin önemli bir bölümü yeryüzünden yaklaşık 670 km. derinliklere kadar uzanan elastik üst manto içinde meydana gelmektedir. Bu derinlikten daha derinlerde sıcaklık 400 derecenin üzerinde olduğu için, yer değiştirme hareketi depreme neden olmadan, krip denilen yavaş plastik şekil değiştirme enerjisi şeklinde yutulur. Buna karşılık elastik üst kısımda ise, her yıl olması gereken birkaç cm lik yer değiştirme, yüzyıllarca birikir ve sonrasında birkaç metrelik yer değiştirme halinde büyük bir depremle ortaya çıkar. 3. Depremin değişik türleri var mıdır? Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle tektonik depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhaların sınırlarında oluşurlar. Yeryüzünde olan depremlerin yüzde 90ı bu gruba girer. Volkanların püskürmesi sonucu oluşan depremler ise volkanik depremlerdir. Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasında, fiziksel ve kimyasal olaylar meydana gelir ve bunun sonucunda oluşan gazlar, patlamalara neden olarak bu tür depremleri meydana getirir. Yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zararlara neden olmazlar. Yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarındaki galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukların tavan blokunun çökmesi ile meydana gelen depremlere ise çöküntü depremleri adı verilir. 4. Fay ne demektir? Yer altında, iki bloğu birbirinden ayıran bir bölgedir. Uzunluğu santimetrelerle de ölçülebilir, binlerce kilometre de olabilir. Depremlerin büyük çoğunluğu, aslında bir çatlak olan bu fay hattının sağ ve sol tarafında kalan blokların, belirli periyodlarla hareket ederek yer değiştirmesinden meydana gelir. 5. Fayların da çeşitleri olur mu? Faylar genellikle hareket yönlerine göre isimlendirilirler. Daha çok yatay hareket sonucu meydana gelen faylara doğrultu atımlı fay denir. Fayın oluşturduğu iki ayrı bloğun birbirlerine göreli olarak sağa veya sola hareketlerinden de bahsedilebilir ki; bunlar sağ veya sol yönlü doğrultulu atımlı faylara bir örnektir. Düşey hareketlerle meydana gelen faylara da eğim atımlı fay denir. Fayların çoğunda hem yatay, hem de düşey hareket bulunabilir. 6. Deprem sırasında fay hattında ne olur ? Deprem, fay hattı üzerinde meydana gelir. Aslında bir çatlak olan bu hattın sağ ve sol tarafında kalan blokların belirli yönlere doğru kaymaya başlamasıyla, çatlak genişler. 7. Depremde yer yarılması neden olur ? Fay hattı çatlağının genişlemesinin yüzeye kadar çıkması, yer yarılmalarını meydana getirir. Ancak bu durum bütün depremlerde görülmeyebilir. 8. Hangi depremlere büyük, hangilerine küçük depremler denir? Richter ölçeğine göre 7-7.99 şiddetindeki depremlere büyük deprem, 2 ve daha küçük şiddettekilere de küçük depremler denir. 9. Ana şok ne demektir? Öncü depremlerle artçı depremler arasında meydana gelen ve hepsinden daha şiddetli olan depreme ana şok veya deprem denir. 10. Öncü deprem nedir? Bazen büyük bir depremden önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara öncü depremler denir. 11. Artçı deprem nedir? Büyük bir depremden sonra belli bir süre daha, çok sayıda küçük sarsıntılar olur. Bunlara artçı depremler denir. 12. Artçı depremlerin de zararları olabilir mi? Artçı depremler ana şoktan sonra ortalama 2-3 ay kadar sürebilir. Ancak gün geçtikçe artçı depremler hem seyrekleşir, hem de şiddetleri azalır. Ana şokta yıkılmamış bile olsalar, önemli hasar görmüş olan binalar bu artçı depremlerde yıkılabilirler
Fay hattı kuşatması

17 Ağustos felaketine neden olan Kuzey Anadolu Fay Hattı Bingöl’den Kuzey Ege’ye kadar uzanıyor

sohbet.jpg        Fayların hareket etmesine deprem deniliyor. Fay hareketleri bazen enine, bazende dikine oluyor. Hareket ettikçe kırılmalar, kırılma oldukça da dalga dalga yayılıyor. İşte sık sık duyduğumuz fay hatları, deprem kuşakları ve yeni deprem olasılıklarına ilişkin sorular ve cevapları:
       Deprem nedir ve nasıl oluşur?
       Depremler yeryüzünü şekillendiren jeolojik olaylardandır. Fay dediğimiz kırıklar boyunca yer kabuğunda meydana gelen hareketler depremleri oluşturur. Bunlardan bizim duyabileceğimiz kadar büyük şiddette olanlarına deprem denir. Depremler, önce hafif bir sarsıntı ve yer içerisinden top seslerini andıran gürültüler ile başlar, sarsıntı birden şiddetlenir, en yüksek mertebeye çıkar ve en çok hasar yaptıktan sonra aniden yavaşlar, bir süre hafif sarsıntılar biçiminde devam eder ve sonunda duyulmaz olur. Büyük depremler sonucunda yüzlerce kilometre uzunluğunda faylar ve bunlara bağlı olarak yarıklar ve çatlaklar meydana gelir.
       Dünyadaki en yoğun deprem kuşakları hangileri?
       1. Kuşak: Pasifik Deprem Kuşağı denilen bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’i gerçekleşiyor. Bu bölge Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alıyor.
       2. Kuşak: Alpine adlı bu kuşak yeryüzündeki depremlerin yüzde 17’sine sahne oluyor. Endonezya’dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik Okyanusu’na ulaşıyor.
       3. Kuşak: Atlantik bölgesi denilen bu kuşak ise Atlantik Okyanus Sırtı boyunca uzanıyor.
       Türkiye neden deprem açısından riskli bir bölgededir?
       Türkiye çok yakın jeolojik zamanlarda epirojenik hareketler sonucu toptan yükselmiş ve bu sırada faylarda yer yer parçalanmalar olmuştur.
       Genç kabuk hareketlerinin yol açtığı bu basınç ve gerilemeler, günümüzde de devam ettiğinden ülkeyi kesen faylardan birçoğu diriliklerini koruyor ve zaman zaman yatay ve düşey doğrultuda oynuyor. Nitekim Türkiye’de 20. yy’da 6.0’dan büyük 50 kadar yıkıcı deprem olmuştur.
       Fay nedir?
       Yeryüzünü oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirine göre yer değiştirmesidir.
       Üç tür fay vardır: Normal fay, bindirme fayı ve yanal atımlı fay. Normal Fay, kırıklardan üstte olan bloğun aşağıya doğru hareket etmesidir. Etkiledikleri bölgenin uzamasına neden olur. Bindirme fayı ise, iki kırık bloktan birinin diğerinin üstüne bindirmesidir.
       Sonucu ise etkilenen alanın daralması şeklindedir. Yanal atımlı fayda ise, blok yatay biçimde hareket eder. Türkiye’deki en büyük fay olan Kuzey Anadolu Fayı yanal atımlı bir faydır. Hareket sadece yatay olur. O bölgeyi daraltır veya uzatır.
       Kuzey Anadolu Fay Hattı Nedir?
       Doğuda, Bingöl’ün Karlıova çöküntüsünden başlayıp batıda Bolu şehir merkezi civarında çatallanan ve önce iki, Geyve’nin batısında da üç ana kol boyunca Ege Denizi’nin kuzeyine kadar uzanan fay hattıdır. İzmit Depremi’de bu fay hattında meydana gelmiştir. Bu fay hattı, 1948 yılında İhsan Ketin tarafından keşfedilmişti.
       Yeni deprem olasılığı var mı?
       Türkiye’nin deprem konusunda en uzman isimlerinden olan İTÜ’den Prof. Dr. Aykut Barka ve İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Nalbant, Aralık 1998’da yayımlanan makalelerinde, sözü sıkça edilen ve İstanbul’u da içine alması beklenilen “büyük depremö konusunda bakın ne diyorlar:
       “Son 300 yılda Marmara Denizi ve çevresinde meydana gelen depremlerin oluşturduğu kırılma stresinin ve aktif fay segmentlerinin dağılımı ve kinematik özellikleri göz önüne alındığında, gelecekte hangi fay segmentlerinde deprem olacağı hakkında önemli ipuçları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Marmara Denizi çevresindeki bazı segmentlerin yanı sıra Marmara Denizi içi sırtlarında da kırılma stresinin artmış olduğu anlaşılmıştır. Bu sırtlardan İstanbul güneybatısında yeralan orta Marmara sırtında en son depremin 1509 yılında meydana geldiği tahmin edilmektedir.
       GPS ölçümlerine göre, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde en az 10 mm/yıl’lık bir hareket hızı olduğu göz önüne alındığında, bu sırtı oluşturan doğrultu atımlı segment üzerinde 1509 yılından beri yaklaşık 5 metrelik bir yer değiştirmenin birikmiş olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
       Bu nedenle özellikle İstanbul’un güneybatısında yer alan Orta Marmara sırtı hakkındaki her türlü bilginin süratle artırılması gerekmektedir. Marmara Denizi sırtları yanı sıra Marmara Denizi çevresinde aşağıdaki fay segmentlerinde kırılma stresinin arttığı belirlenmiştir.
       1 - Saros Körfezi, 2 - Çınarcık baseni kuzey ve güney normal fayları, 3 - Hendek ve Mudurnu vadisi batı bölümü, 4 - Mekece - Geyve arası, 5 - Edremit Körfezi, 6 - Bayramiç - Çan 7 - Edremit - Yenice en başta sayılacak alanlar arasında yer almaktadır.ö
       İstanbul ve çevresindeki depremler hangi fay hattından kaynaklanıyor?
       İstanbul ve çevresi tarih boyunca depremlerden defalarca zarar görmüş olan bir yerleşim bölgesidir. Mevcut tarihsel dönem deprem kataloglarına göre mİstanbul ve yakın çevresinde M.S. 32 ile 1900 yılları arasında 100’den fazla yıkıcı büyüklüklerde deprem meydana geldi.
       1990 yılından sonra ise, İzmit Depremi’ne kadar Marmara bölgesinde İstanbu ve yakın çevresini etkileyebilecek büyüklüklerde 21 deprem meydana geldi.
       İstanbul ve çevresinde meydana gelen depremler Türkiye ve çevresinde oluşan diğer depremler gibi güncel tektonik hareketlerle ilişkilidir. Bu hareketler Afrika, Avrasya, Arabistan ve EgeAnadolu levhalarının göreceli hareketleri ile açıklanabilmekte.
       Araştırıcıların görüşlerine göre, EgeAnadolu levhasının kuzey sınırını oluşturan Kuzey Anadolu Fay Zonu Adapazarı’nın batısında üç kola ayrılarak Marmara Denizi ve Biga yarımadası üzerinden kuzey Ege Denizi’ne kadar devam eder.
       Marmara Denizi kuzeyindeki uzantı muntazam olmayan ötelenmiş sağyönlü doğrultuatımlı fay parçaları ile çekayır tipinde havzalar oluşmuştur. Fay düzlemi çözümlerinde yanal atımlı faylanmalar yanında düşey atımlı faylanmalara da rastlanmakta.

‘Türkiye’yi uyarmıştık’

      

       Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Yerel Temsilcisi Tatsuo Yonebayashi, Türkiye’nin yeryüzündeki en önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğunu, gereken uyarıları daha önce yaptıklarını bildirdi.
       Depremde, vatandaşların satın aldıkları veya inşa ettirdikleri evlerin, depreme dayanıklı olduğu konusunda kendilerine güven verilmesinin de can kayıplarında ve yaralanmalarda önemli rol oynadığını söyleyen Yonebayashi, yasalara tamamen uyulması gerektiğini kaydetti.
       Yonebayashi, Türk - Japon işbirliği çerçevesinde JICA ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca, Türkiye’de Nisan 1993’ten itibaren Mart 2000’e kadar başlatılan “Deprem Zararlarının Azaltılması ve Araştırma Merkeziö projesinin uzatılması amacıyla Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teklifte bulunulduğunu ve JICA’nın teklifi değerlendirmeye aldığını vurguladı.
       Projenin Türkiye’de olası deprem sonuçlarını aza indirmeyi amaçladığına işaret eden Yonebayashi şunları söyledi:
       “Proje sonuçlandığında dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanmış olacak. Proje kapsamında 410 milyon Japon Yeni hibe edildi. Öncelikle, Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak bilinen bölgedeki Tokat, Çorum, Yozgat, Çankırı, Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Kastamonu bölgelerinde uygulanan proje tamamlandığında buralar bilgisayarlı gözlem istasyonları vasıtasıyla izlenecek. Ayrıca, Ankara’daki Deprem Veri Toplama ve Hasar Değerlendirme Merkezi, çevresine ait sismolojik verileri toplayarak, hasar tahmini yapabilecek.ö
       Yonebayashi, proje ile deprem olduktan sonra da, olabilecek can ve hasar tespiti hakkında ön tahminlerde bulunabileceğini belirtti.

İNŞAAT MÜHENDİSİ:Tuncay POLAT..  
  İNŞAAT MÜHENDİSİ:Tuncay POLAT..
05338429191

 
Reklam  
   
İNŞAAT MARKET  
  ŞANTİYE HAKKINDA BİLĞİLER  
ASFALT HAKKINDA BİLĞİLER  
  TEMELLER HAKKINDA BİLĞİLER  
BETON HAKKINDA BİLĞİLER  
  KALIPLAR HAKKINDA BİLGİLER..  
DEPREM HAKKINDA BİLĞİLER  
  METRAJ HESAPLAMALARINA ÖRNEKLER.
STATİK HESAPLAMALAR NASIL YAPILIR..
 
Bugün 2 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İNŞAAT MÜHENDİSİ: TUNCAY POLAT tuncaypolatinsaat...05338429191